Informatie Informatie

Informatie Over OVReuropa

Tolk & Vertaalbureau Ovreuropa

Het inschakelen van een tolk wordt onder andere veelvuldig gedaan bij strafzaken en asielzaken. Hierbij kunnen zowel advocatuur, justitie, politie als vreemdelingen een tolk vragen om de communicatie tussen de vreemdtalige en diverse instanties/hulpverleners mogelijk te maken.
 Tolken van Tolk & Vertaalbureau Ovreuropa kunnen met u meegaan naar de politie, het Huis van Bewaring en de Rechtbank om ter plekke simultaan of consecutief te tolken.
Het is immers voor de allochtone verdachte, zijn advocaat, de politie en voor Justitie van belang dat de allochtone verdachte wordt bijgestaan door een deskundige tolk in de des gewenste taal. Een tolk van Tolk& Vertaalbureau Ovreuropa heeft de benodigde ervaring en deskundigheid en is daarnaast ook op de hoogte van de verschillen in taal, cultuur en rechtsgang. Overigens worden, in toegevoegde strafzaken, de kosten van de tolk door Justitie vergoed. Naast de advocatuur, justitie en politie worden wij ook ingeschakeld door notarissen en andere instanties om in verschillende talen te tolken.

Namelijk in het Koerdische Sorani - Bahdini, Farsi en Arabisch. Ook is het mogelijk om, na overleg, telefonisch te tolken. Door het inzetten van onze tolk of vertaler kunt u uw dienstverlening verder optimaliseren. Tolk & Vertaalbureau Ovreuropa staat op diverse tolkenlijsten en vertaalt met grote regelmaat voor onder andere voor diverse gerechtelijke instanties in Benelux. Tevens is Tolk- & Vertaalbureau Ovreuropa ingeschreven bij Bureaubtv onder WBTV 3178 en is erkend door Ministerie van Justitie. Vanzelfsprekend werken wij met absolute geheimhouding en gaan wij zeer discreet met uw zaak om. Voor alle vragen over tolken of vertalen kunt u contact opnemen met de heer F Said .

Wij zijn u graag van dienst !